Mommy said, Daddy said

with Bro Joel and Agirl Saludares

Mommy Said, Daddy Said

JULY 23, 2020 | 7:00 PM

STOP, LOOK & LISTEN
Mamayang gabi, pag-usapan natin ang communication and understanding. Naranasan mo na bang hindi ka maintindihan ng ibang tao? O hirap na hirap kang intindihin ang ibang tao? Bakit kaya?
Alamin din natin paano tayo makakapag-communicate ng maayos para mas magkaintidihan tayo.
Invite your family and friends again ha. See you!

MORE

SUGGESTED