Gabay Sa RV846

Gabay Sa RV846

October 31,  2021   |    5:00 AM

Sama-sama tayong magnilay sa salita ng Diyos kasama si Bro. Joel andSis. Agirl Saludares.

MORE