Gabay Sa RV846

Gabay Sa RV846

May 5,  2023  |    5:00 AM

#GabaySaRV846 with Quya RJ
TGiF! Today God is First
Pabgbasa
Juan 14:6
Sinabi sa kanya ni Tomas, “Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta, paano naming malalaman ang daan?”
Pagniniliyan
Sinasalamin ba si Jesus ng iyong prinsipyo, pinaniniwalaan at pinahahalagahan?

MORE