Gabay Sa RV846

Gabay Sa RV846

May 27,  2021   |    5:00 AM

Makinig at magnilay sa Salita ng Diyos kasama ang ating mga kapanalig na si Quya RJ
Pagbasa: Mga Juan 16:20 “Labis kayong malulungkot, subalit ang inyong kalungkutan ay mapapalitan ng kagalakan”
Pagninilayan: Umiiyak ka ba ngayon? Ano ang maaring makapagbigay sa iyo ng kagalakan sa gitna ng iyong pagdurusa?

MORE