Gabay Sa RV846

Gabay Sa RV846

May 20,  2021   |    5:00 AM

Makinig at magnilay sa Salita ng Diyos kasama ang ating mga kapanalig na si Quya RJ
Pagbasa: Mga Gawa 15:31 “Pagkabasa sa sulat, nagalak ang lahat dahil sa mensaheng nagpalakas ng kanilang loob”
Pagninilayan: Upang maging mahusay na tagapahayag, kailangan mong maging mahusay na tagapakinig

MORE