Gabay Sa RV846

Gabay Sa RV846

May 13,  2021   |    5:00 AM

Gabay sa Bibliya sa Radyo – May 13, 2022
Makinig at magnilay sa Salita ng Diyos kasama ang ating mga kapanalig na si Quya RJ
Pagbasa: Mga Juan 14:3 “‘At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako’y babalik at isasama ko kayo upang kayo’y makapiling ko kung saan ako naroroon”
Pagninilayan: Mayroon na bang nagtiwala sa Panginoon at nabigo? Mayroon na bang nagsikap sa kabila ng kanyang takot at siya’y pinabayaan? Mayroon na bang tumawag sa Diyos at binalewala Niya?

MORE