Gabay Sa RV846

Gabay Sa RV846

March 4,  2021   |   5:00 AM

Makinig at magnilay sa Salita ng Diyos kasama ang ating mga kapanalig na si Quya RJ
Pagbasa: Isaias 58:6 “Ganitong pag-aayuno ang gsto kong gawin ninyo”
Pagninilayan: Ano ang ipinagagawa sayo ng Diyos ngayong Kuwaresma? Tinatawag ka ba Niya upang mahalin at patawarin ang isang pamilya o kaibigan?

MORE