Gabay Sa RV846

Gabay Sa RV846

March 18,  2021   |    5:00 AM

Makinig at magnilay sa Salita ng Diyos kasama ang ating mga kapanalig na si Quya RJ
Pagbasa: Mateo 21:42 “Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at itoy’s kahanga-hangang pagmasdan!”
Pagninilayan: Mayroong magandang plano at layunin ang Diyos para sa iyo

MORE