Gabay Sa RV846

Gabay Sa RV846

March 11,  2021   |   5:00 AM

Makinig at magnilay sa Salita ng Diyos kasama ang ating mga kapanalig na si Quya RJ
Pagbasa: Ezekiel 18:2 “Kakalimutan na ang lahat ng nagawa nyang kasalanan’”
Pagninilayan: Inililista mo ba ang pinakamaling nagawa nya sa iyo? Paano kung ginagawa rin ito ng Diyos sa atin?

MORE