Gabay Sa RV846

Gabay Sa RV846

June 3,  2021   |    5:00 AM

Makinig at magnilay sa Salita ng Diyos kasama ang ating mga kapanalig na si Quya RJ
Pagbasa: Juan 21:18 “‘Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig.’”
Pagninilayan: Kung gusto mo ng korona, hindi mo maaring lagpasan ang krus.

MORE