Gabay Sa RV846

Gabay Sa RV846

January 28,  2021   |   5:00 AM

Gabay sa Bibliya sa Radyo – January 28, 2022
Makinig at magnilay sa Salita ng Diyos kasama ang ating mga kapanalig na si Quya RJ
Pagbasa: Marcos 4:33 “Ipinangaral ni Jesus sa mga tao ang mensahe sa pamamagitan ng maraming talinghagang tulad ng mga ito’”
Pagninilayan: Paano mo maibabahagi ang iyong karanasan tungkol sa Diyos

MORE