Gabay Sa RV846

Gabay Sa RV846

January 21,  2021   |   5:00 AM

Gabay sa Bibliya sa Radyo – January 21, 2022
Makinig at magnilay sa Salita ng Diyos kasama ang ating mga kapanalig na si Quya RJ
Pagbasa: Marcos 3:14 “Pumili siya ng labindalaw na tinawag niyang mga apostol”
Pagninilayan: Saan ka tinatawag ni Jesus para sa isang misyon?

MORE