Gabay Sa RV846

Gabay Sa RV846

January 14,  2021   |  5:00 AM

Makinig at magnilay sa Salita ng Diyos kasama ang ating mga kapanalig na si Quya RJ
Pagbasa: Marcos 2:11 “Sinabi nya sa paralitko, ‘Tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan, at umuwi ka na!’”
Pagninilayan: Naging masyado na bang pamilyar sa iyong tahanan, relasyon, at buhay ang pangaabuso? Nais kang palayain ngayon ni Jesus.

MORE