Gabay Sa RV846

Gabay Sa RV846

February 25,  2021   |   5:00 AM

Makinig at magnilay sa Salita ng Diyos kasama ang ating mga kapanalig na si Quya RJ
Pagbasa: Marcos 10:8 “Hindi sila dalawa kungdi isa’”
Pagninilayan: Ikaw bay’ huminto, tumingin sa Diyos, at nakipag-ugnayan sa Kanya at sa mga taong mahalaga sa iyong buhay?

MORE