Gabay Sa RV846

Gabay Sa RV846

February 18,  2021   |   5:00 AM

Makinig at magnilay sa Salita ng Diyos kasama ang ating mga kapanalig na si Quya RJ
Pagbasa: Santiago 2:17 “Patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa’”
Pagninilayan: “Sapagkat ako’y nagugutom at ako’y inyong pinakain; ako’y nauuhaw at ako’y inyong pinainom. Ako’y isang dayuhan at inyong pinatuloy.” Mateo 25:35

MORE