Gabay Sa RV846

Gabay Sa RV846

April 8,  2021   |    8:00 AM

Makinig at magnilay sa Salita ng Diyos kasama ang ating mga kapanalig na si Quya RJ
Pagbasa: Juan 10: 38 “‘Ngunit kung ginagawa ko iyon, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa, kung ayaw man ninyo akong paniwalaan. Sa gayun, matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako’y nasa kanya.’”
Pagninilayan: Nahihirapan ka bang maniwala na gumagawa ng himala si Jesus sa iyong buhay? Tumingin ka sa paligid mo. Ang lahat ng ito ay himala Niya.

MORE