Gabay Sa RV846

Gabay Sa RV846

April 29,  2021   |    5:00 AM

Makinig at magnilay sa Salita ng Diyos kasama ang ating mga kapanalig na si Quya RJ
Pagbasa: Juan 6:5-6 “‘Saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito?’ Sinabi niya ito para subukin si Felipe, sapagkat alam ni Hesus ang kanyang gagawin”
Pagninilayan: Saang gawain ka tinatawag ni Hesus upang makilahok?

MORE