Gabay Sa RV846

Gabay Sa RV846

April 1,  2021   |    5:00 AM

Makinig at magnilay sa Salita ng Diyos kasama ang ating mga kapanalig na si Quya RJ
Pagbasa: Mga Karunungan 2:20 “Subukin nating ilagay sila sa bingit ng kamatayan,. dahil ang sabi nila ay iingatan sila ng Diyos”
Pagninilayan: “May mga kritisismong makatutulong sa iyo. Gamitin mo ang mga ito upang lalo kang mapabuti”

MORE