Gabay Sa RV846

Gabay Sa RV846

February 4,  2021   |   5:00 AM

Makinig at magnilay sa Salita ng Diyos kasama ang ating mga kapanalig na si Quya RJ
Pagbasa: Marcos 6:19 “Kaya’t si Herodias ay nagkimkim ng galit kay Juan. Hinangad niyang ipapatay ito, ngunit hindi niya magawa’”
Pagninilayan: Nagtatanim ka ba ng sama ng loob sa mga taong tunay na nagaalala sa iyong paglago at kaligtasan?

MORE