Project Description

Gabay Sa RV846

Gabay Sa RV846

January 22, 2023  |    5:00 AM

WATCH: VERITAS PILIPINAS every Monday to Friday 7:00am-8:00am
Kasama ang inyong mga lingkod: NANAY JING MANIPOL- LANZONA, REV. FR. NONO ALFONSO, SJ & REV. MSGR. PEPE QUITORIO III

MORE