Gabay Sa RV846

Gabay Sa RV846

September 5,  2021 | 8:00 AM

Makinig at magnilay sa Salita ng Diyos kasama ang ating mga kapanalig na si Quya RJ
Pagbasa: Lucas 5:33 “Ang mga alagad ni Juan ay malimit mag-ayuno at manalangin, gayun din ang alagad ng mga Pariseo. Ngunit ang mga alagad mo’y patuloy ng pagkain at pag-inom.”
Pagninilayan: Ano ang nararamdaman mo sa tuwing pinipigilan mo ang iyong sariling gawin ang gusto mo?

MORE

SUGGESTED