Gabay Sa RV846

Gabay Sa RV846

September 24,  2021 |5:00 AM

Makinig at magnilay sa Salita ng Diyos kasama ang ating mga kapanalig na si Quya RJ
Pagbasa: Lucas 9:20 “Kayo naman, ano ang sabi ninyo?” tanong niya sa kanila.
Pagninilayan: Ano ang pagkakakilala mo kay Jesus? Mayroon ka bang personal na relasyon sa Kanya? Ito ang mas mahalaga.

MORE

SUGGESTED