Gabay Sa RV846

Gabay Sa RV846

September 17,  2021 |5:00 AM

Makinig at magnilay sa Salita ng Diyos kasama ang ating mga kapanalig na si Quya RJ
Pagbasa: Lucas 8:1 Noong panahong iyon, nilibot ni Hesus ang mga bayan at nayon. Nangangaral siya at nagtuturo ng Mabuting Balita tungkol sa paghahari ng Diyos
Pagninilayan: Pagnilayan mo ang lalim at kagandahan ng pagiging miyembro ng Simbahan. Paano mo isinasabuhay ang tawag na ito?

MORE

SUGGESTED