Gabay Sa RV846

Gabay Sa RV846

September 10,  2021 | 5:00 AM

Makinig at magnilay sa Salita ng Diyos kasama ang ating mga kapanalig na si Quya RJ
Pagbasa: Lucas 6:41 Paano mo masasabi sa iyong kapatid, ‘Kapatid, bayaan mong alisin ko ang iyong puwing,’ gayong hindi mo nakikita ang tahilang nasa iyong mata?
Pagninilayan: Kapag nakita mo ang mali ng iyong kapwa, tumitingin ka ba muna sa iyong sarili?

MORE

SUGGESTED