Gabay Sa RV846

Gabay Sa RV846

October 8,  2021  |5:00 AM

Gabay sa Bibliya sa Radyo – October 8, 2021
Makinig at magnilay sa Salita ng Diyos kasama ang ating mga kapanalig na si Quya RJ
Pagbasa: Lucas 11:23 Ang hindi ko kakampi ay kalaban ko.
Pagninilayan: ‘‘Maging listo kayo at magpakatatag sa inyong pananampalataya. Magpakatapang kayo at magpakatibay.’’ (1 Mga Taga-Corinto16:13)

MORE

SUGGESTED