Gabay Sa RV846

Gabay Sa RV846

October 29,  2021   | 5:00 AM

Gabay sa Bibliya sa Radyo – October 29, 2021
Makinig at magnilay sa Salita ng Diyos kasama ang ating mga kapanalig na si Quya RJ
Pagbasa: Roma 9:3 “anupat mamatamisin kong ako’y sumpain at mawalay kay Kristo, alang-alang sa kanila”
Pagninilayan: Likas sa Diyos ang pagbibigay – at ang pagbibigay ng pinakamabuti para sa atin

MORE