Gabay Sa RV846

Gabay Sa RV846

October 22,  2021   | 5:00 AM

Gabay sa Bibliya sa Radyo – October 22, 2021
Makinig at magnilay sa Salita ng Diyos kasama ang ating mga kapanalig na si Quya RJ
Pagbasa: Roma 7:19 Sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting ibig ko, kundi ang masamang hindi ko ibig ang siya kong ginagawa.
Pagninilayan: ‘Kung nais mong marinig ang tinig ng Espiritu, hinaan mo ang ingay ng mundo.

MORE

SUGGESTED