Gabay Sa RV846

Gabay Sa RV846

October 15,  2021   | 5:00 AM

Gabay sa Bibliya sa Radyo – October 15, 2021
Makinig at magnilay sa Salita ng Diyos kasama ang ating mga kapanalig na si Quya RJ
Pagbasa: Lucas 12:7 Kaya, huwag kayong matakot; higit kayong mahalaga kaysa mga maya.”
Pagninilayan: Pinagdududahan mo na ba ang pag-ibig ng Diyos para sayo? Iniingatan ka Nya

MORE

SUGGESTED