Gabay Sa RV846

Gabay Sa RV846

October 1,  2021  |5:00 AM

Gabay sa Bibliya sa Radyo – October 1, 2021
Makinig at magnilay sa Salita ng Diyos kasama ang ating mga kapanalig na si Quya RJ
Pagbasa: Lucas 10:16 Ang nakikinig sa inyo’y nakikinig sa akin
Pagninilayan:May ipinagagawa ba sa iyo ang Diyos na hindi mo pa sinusunod? Tumalima ka ngayon at aapaw ang biyaya Niya para sa iyo.

MORE

SUGGESTED