Gabay Sa RV846

Gabay Sa RV846

November 5,  2021   | 5:00 AM

Gabay sa Bibliya sa Radyo – November 5, 2021
Makinig at magnilay sa Salita ng Diyos kasama ang ating mga kapanalig na si Quya RJ
Pagbasa: Lucas 16:8 Pinuri ng panginoon ang magdarayang katiwala dahil sa katalinuhang ipinamalas nito. Sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa mga maka-Diyos.”
Pagninilayan: Si Jesus ang ating Mensahe. Tunay nga na mahalaga ang ating ipapahayag. Sana’y maipahayag natin ito nang tama.

MORE