Gabay Sa RV846

Gabay Sa RV846

November 20, 2020 | 5:00 AM

TGiF! Gabay sa Bibliya sa Radyo
November 20, 2020
#GabaySaRV846 with Quya RJ
TGiF! Today God is First
Huwag mong hintaying maging mapagmahal, mapagbigay, maawain, mapagpasalamat, mapagpatawad, o palakaibigan ang ibang tao; pangunahan mo ito. “ (Steve Maraboli)

MORE

SUGGESTED