Gabay Sa RV846

Gabay Sa RV846

November 12,  2021   | 5:00 AM

Gabay sa Bibliya sa Radyo – November 12, 2021
Description: Makinig at magnilay sa Salita ng Diyos kasama si Quya RJ
TGiF! Today God is First
Pabgbasa: Karunungan 13:1-9
Kung nakayanan nilang pag-aralan ang sansinukob,
bakit di nila nakilala ang Panginoong maylikha sa lahat?
Pagniniliyan: Kapag pinanatili nating unahin ang pangunahing bagay, lahat ng bagay ay naisasaayos.

MORE