Gabay Sa RV846

Gabay Sa RV846

May 7,  2021 | 5:00 AM

Makinig at magnilay sa Salita ng Diyos kasama ang ating mga kapanalig na si Quya RJ
Pagbasa: Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan.
Pagninilayan:Mag-alay ng panalangin ngayon para sa kahit isang frontliner na namatay ngayon pandemic.

MORE

SUGGESTED