Gabay Sa RV846

Gabay Sa RV846

May 28,  2021 | 5:00 AM

Makinig at magnilay sa Salita ng Diyos kasama ang ating mga kapanalig na si Quya RJ
Pagbasa: Tandaan ninyo ito: kung sabihin ninuman sa bundok na ito, ‘Umalis ka riyan; tumalon ka sa dagat,’ na hindi siya nag-aalinlangan kundi nananalig na mangyayari ang sinabi niya, ito’y gagawin ng Diyos para sa kanya.
Pagninilayan: Mayroon ka bang ginagawa para masolusyunan ang iyong problema? Humingi ng lakas sa Diyos upang harapin ang mga ito.

MORE

SUGGESTED