Gabay Sa RV846

Gabay Sa RV846

MAY  24, 2020 | 8:00 AM

Gabay sa Bibliya sa Radyo
Sunday Edition with Bro. Mike Ybiernas, Sis. Meann Tee and Bro. John Cruz
May 24, 2020

”Humayo tayo nang may kapayapaan, ituon ang ating paningin sa langit, ang tanging layunin ng lahat ng ating gawain” (Sta. Teresa ng Lisieux)

MORE

SUGGESTED