Gabay Sa RV846

Gabay Sa RV846

May 14,  2021 | 5:00 AM

Makinig at magnilay sa Salita ng Diyos kasama ang ating mga kapanalig na si Quya RJ
Pagbasa: Juan 15:9-17
Pagninilayan: Pakiramdam mo ba’y hindi ka sapat at karapat-dapat na maglingkod sa Diyos? Inihahanda Niya ang tinatawag Niya.

MORE

SUGGESTED