Gabay Sa RV846

Gabay Sa RV846

March 5, 2021 | 5:00 AM

7, 2021
Makinig at magnilay sa Salita ng Diyos kasama ang ating mga kapanalig, Quya RJ
Pabgbasa: Mateo 21:33-43
Pagniniliyan: Ituon mo ang iyong atensyon sa kung anong mayroon ka, hindi sa kung ano ang wala sa iyo.

MORE

SUGGESTED