Gabay Sa RV846

Gabay Sa RV846

March 26, 2021 | 5:00 AM

Makinig at magnilay sa Salita ng Diyos kasama ang ating mga kapanalig na si Quya RJ
Pagbasa: JUAN 10:31-42
Pagninilayan: ANG MGA SALITA AT KILOS MO BA AY NAGPAPATOTOO PARA SA DIYOS?

MORE

SUGGESTED