Gabay Sa RV846

Gabay Sa RV846

March 25,  2021   |    5:00 AM

Makinig at magnilay sa Salita ng Diyos kasama ang ating mga kapanalig na si Quya RJ
Pagbasa: Mga Hebreo 10:9 “Ako’y naririto upang sundin ang iyong kalooban”
Pagninilayan: Ano ang kalooban ng Diyos para sa iyong buhay? Isinasabuhay mo ba ito?

MORE