Gabay Sa RV846

Gabay Sa RV846

March 12, 2021 | 5:00 AM

Makinig at magnilay sa Salita ng Diyos kasama ang ating kapanalig, Bro. Rj Si
Pabgbasa
Oseas 14:2-10
Matuwid ang mga daan ng Panginoon, at doon tumatahak ang mabubuti
Pagniniliyan: “Ang pagtalima ay pagpili sa pagitan ng atin limitadong kaalaman at sa walang hanggang kaalaman at kapangyarihan ng Diyos.”

MORE

SUGGESTED