Gabay Sa RV846

Gabay Sa RV846

June 4,  2021 | 5:00 AM

Makinig at magnilay sa Salita ng Diyos kasama ang ating mga kapanalig na si Quya RJ
Pagbasa: Tobit 11:17
Pagninilayan: Ibahagi mo ang isang biyayang natanggap mo kamakailan lang.

MORE

SUGGESTED