Gabay Sa RV846

Gabay Sa RV846

June 25,  2021 | 5:00 AM

Makinig at magnilay sa Salita ng Diyos kasama ang ating mga kapanalig na si Quya RJ
Pagbasa: Mateo 8:4 “Huwag mo itong sasabihin kaninuman,” bilin ni Hesus.
Pagninilayan: Talunin mo ang kalaban sa pamamagitan ng pagsasalita tungkol sa mga ginagawa ng Diyos sa iyong buhay.

MORE

SUGGESTED