Gabay Sa RV846

Gabay Sa RV846

June 18,  2021 | 5:00 AM

Makinig at magnilay sa Salita ng Diyos kasama ang ating mga kapanalig na si Quya RJ
Pagbasa: 2 Corinto 11:30, Kung kailangang kong magyabang, ipagyayabang ko ang mga bagay na nagpapakita ng aking kahinaan.
Pagninilayan: Sino ang mga sinusundan mo sa social media? Natutulungan ka ba nilang ipagdiwang ang kagandahan ng iyong buhay?

MORE

SUGGESTED