Gabay Sa RV846

Gabay Sa RV846

June 11,  2021 | 5:00 AM

Makinig at magnilay sa Salita ng Diyos kasama ang ating mga kapanalig na si Quya RJ
Pagbasa: Juan 19:31-37 Ang nakakita nito ang nagpatotoo upang kayo rin ay maniwala. Totoo ang kanyang pahayag at alam niyang katotohanan ang sinasabi nya
Pagninilayan: Ibahagi mo ang isang biyayang natanggap mo kamakailan lang.

MORE

SUGGESTED