Gabay Sa RV846

Gabay Sa RV846

JULY 24, 2020 | 5:00 AM

#GabaySaRV846 with Quya RJ
TGiF! Today God is First
“SINO ANG MAGLILIGTAS SA ATING SIMBAHAN? HINDI ANG ATING OBISPO, HINDI ANG MGA PARI AT RELIHIYOSO. NASA KAMAY NINYO ITO, MGA MANANAMPALATAYA. NASA INYO ANG MGA UTAK, MGA MATA, AT MGA TAINGA NA MAGLILIGTASSA SIMBAHAN. MISYON NINYONG TINGNAN KUNG ANG INYONG KAPARIAN AY KUMIKILOS BILANG PARI, ANG INYONG MGA OBISPO BILANG OBISPO, AT ANG INYONG MGA RELIHIYOSO BILANG MGA RELIHIYOSO. “ (ARCHBISHOP FULTON J. SHEEN)
#grateful #blessed #gratefulnblessed #superloved #superblessed #driveyourwaytoGod

MORE

SUGGESTED