Gabay Sa RV846

Gabay Sa RV846

July 2,  2021 | 8:00 AM

Makinig at magnilay sa Salita ng Diyos kasama ang ating mga kapanalig na si Quya RJ
Pagbasa: Mateo 9:13 “Sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal.”
Pagninilayan: Sa kabila ng iyong pagiging makasalanan, handa ka bang tanggapin si Jesus bilang Tagapagligtas mo?

MORE

SUGGESTED