Gabay Sa RV846

Gabay Sa RV846

July 16,  2021 | 5:00 AM

Makinig at magnilay sa Salita ng Diyos kasama ang ating mga kapanalig na si Quya RJ
Pagbasa: Exodo 12:13 Lalampasan ko ang lahat ng bahay na makita kong may pahid ng dugo, at walang pinsalang mangyayari sa inyo sa pagpaparusa ko sa buong Egipto
Pagninilayan: Anting-anting ba para sa iyo ang rosaryo, iskapularyo, o medalyon ni San Benito?

MORE

SUGGESTED