Gabay Sa RV846

Gabay Sa RV846

February 5, 2021 | 5:00 AM

#GabaySaRV846 with Quya RJ
TGiF! Today God is First
Pabgbasa
Mga Taga-Hebreo 13:2
Huwag ninyong kaligtaan ang pagpapatuloy sa mga taga-ibang bayan. May ilang gumawa nito, at nakapagpatuloy sila ng mga anghel nang di nila nalalaman.
Pagniniliyan: “Ang mga yapak ng anghel sa iyong buhay ay pagmamahal’’(Genevieve Gerard)”

MORE

SUGGESTED