Project Description

Gabay Sa RV846

Gabay Sa RV846

December 31,  2021   |  5:00 AM

GIVE / DONATE

Gabay sa Bibliya sa Radyo – December 31, 2021
Makinig at magnilay sa Salita ng Diyos kasama ang ating mga kapanalig na si Quya RJ
Pagbasa: Juan 1:16 “Dahil sa siya’y puspos ng pag-ibig, tayong lahat ay tumanggap mula sa kanya ng abut-abot na kaloob.”
Pagninilayan: Maaaring mahirap ang buhay, ngunit walang hanggan ang pag-ibig at grasya ng Diyos.

MORE