Project Description

Gabay Sa RV846

Gabay Sa RV846

December 3,  2021   | 5:00 AM

GIVE / DONATE

Gabay sa Bibliya sa Radyo – December 3, 2021
Makinig at magnilay sa Salita ng Diyos kasama ang ating mga kapanalig na si Quya RJ
Pagbasa: Mateo 9:28 “Naniniwala ba kayo na magagawa ko ito?”
Pagninilayan: Pakinggan mo ang awiting ‘‘Trust in You’’ ng Feast Worship sa Spotify o Youtube.

MORE